Deniz Turizmi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Deniz Turizmi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

19.10.2022 tarih ve 31988 sayılı Resmî Gazete’de “Deniz Turizmi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlanmıştır. İlgili yönetmelik ile 29.06.2009 tarih ve 2009/15212 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konan Deniz Turizmi Yönetmeliği‘nin Deniz Turizmi Tesislerinin Genel Nitelikleri ve Türlerine ilişkin hükümlerinde, Deniz Turizmi Tesisleri Turizm Yatırımı ve İşletmesi Belgesine ilişkin hükümlerinde birtakım değişiklikler yapılmıştır.

Deniz Turizmi Tesislerinin İşletme Esaslarına başlığı altında yer alan Deniz turizmi tesislerinin idaresi, İşletme müdürünün nitelikleri, İşletme müdürünün yetki ve sorumluluklarını düzenleyen hükümler yürürlükten kaldırılmıştır. Deniz Turizmi Araçlarının Türleri başlığı altında yer alan Kruvaziyer Gemiler, Yatlar, Gezi Amaçlı Tekneler, Dalabilir deniz turizmi araçları, Diğer deniz turizmi araçlarına ilişkin tanım, kapsam ve şartlarına dair değişiklikler yapılmıştır.

Ayrıca, Deniz Turizmi Araçlarının Belgelendirilmesi, Deniz Turizmi Araçları İşletmelerinin Çalışma Esasları, Türk Karasularında Seyir Esasları, Yabancı Deniz Turizmi Araçlarının Kalış Süreleri ve Kabotaj Hakları başlıklı bölümlerde de Yönetmelik ile değişiklikler yapılmıştır.

Özellikle sigortaya ilişkin olarak, Deniz Turizmi Yönetmeliğinin 51. maddesine, denize elverişlilik belgesinde yolcu kapasitesi on ikiden fazla olan deniz turizmi araçlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1259. maddesindeki sigorta gereklerine tabi olduğu hüküm altına alınmıştır.

İşbu yönetmelik ile, 08.06.1983 tarihli ve 83/6708 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yat Turizmi Yönetmeliği ile 10.05.2005 tarihli ve 2005/8948 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 50’nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Başlıca değişiklikler bu şekilde olup, ilgili yönetmeliğe erişmek için tıklayınız.