12.10.2022 tarihinde yapılan Gemiadamları Disiplin Komisyonu kararları

12.10.2022 tarihinde yapılan Gemiadamları Disiplin Komisyonu kararları

Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliğinin 64 üncü maddesine istinaden kurulan, Gemiadamları Disiplin Komisyonu tarafından 12/10/2022 tarihinde yapılan toplantı (2022/2) karar tutanağında imza altına alınan kararlar gereğince;

 

1 – Gemiyi, gemi personelini, geminin yükünü veya deniz çevresini tehlikeye atan davranışlarda bulunmak suçundan,

–    Uzakyol Kaptanı yeterlik belgesine sahip bir gemi insanına, yeterlik belgesinin 3 ay süre ile askıya alınma cezası ile yetkilendirilmiş klas kuruluşlar tarafından verilen ISM iç denetçi eğitimi almasına,

–   Başmakinist yeterlik belgesine sahip bir gemi insanına, yeterlik belgesinin 3 ay süre ile askıya alınma cezası ile yetkilendirilmiş klas kuruluşlar tarafından verilen ISM iç denetçi eğitimi almasına,

 

2 – Seyir veya liman vardiyasında yapmakla yükümlü olduğu periyodik kontrol ve işleri aksatmak suçundan,

–  Makine Zabiti yeterlik belgesine sahip iki gemi insanına, ihtar cezası,

–  Birinci Zabit ve Uzakyol Birinci Zabit yeterlik belgelerine sahip üç gemi insanına, ihtar cezası,

–  Kaptan yeterlik belgesine sahip bir gemi insanına, ihtar cezası,

–  İkinci Makinist yeterlik belgesine sahip bir gemi insanına, ihtar cezası,

 

3 – Geçerli bir mazereti olmaksızın gemiyi terk ekmek suçundan,

–  Gemici yeterlik belgesine sahip iki gemi insanına, yeterlik belgelerinin iptal edilme cezası,

–  Yağcı yeterlik belgesine sahip bir gemi insanına, yeterlik belgesinin iptal edilme cezası,

–  Sınırlı Makine Zabiti yeterlik belgesine sahip bir gemi insanına, yeterlik belgesinin iptal edilme cezası,

–  Güverte Lostromosu yeterlik belgesine sahip bir gemi insanına, yeterlik belgesinin iptal edilme cezası

 

4 – Denizcilik örf ve adetlerine teamüllere, denizcilik terbiyesine, çalışma disiplinine uygun olmayan davranışları ile görevi kasıtlı olarak ihmal etmek suçundan,

–  Usta Gemici yeterlik belgesine sahip bir gemi insanına, ihtar cezası,

–  Uzakyol Vardiya Zabiti yeterlik belgesine sahip bir gemi insanına, yeterlik belgesinin 3 ay süre ile askıya alınma cezası,

 

5 – Deniz Hizmet Cetveli oluşturulması aşamasında sahte bilgi ve belgeleri bu özelliğini bilerek ve kasıtlı olarak İdare’ye beyan etme suçundan,

–  Gemici yeterlik belgesine sahip bir gemi insanına, yeterlik belgesinin 3 ay süre ile askıya alınma cezası ile Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması,

 

 6 – Gemiadamlarının sadakat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranışları ve mesleki yetersizliğine ilişkin durumlarda görevi kasıtlı olarak ihmal etmek suçundan,

–  Aşçı yeterlik belgesine sahip bir gemi insanına, yeterlik belgesinin 3 ay süre ile askıya alınma cezası ile tam teşekküllü Devlet hastanesinden (AMATEM) madde bağımlısı olup olmadığı gösteren rapor almasına,

 

7 – Başka bir personele kasten şiddet uygulamak suçundan

–  Güverte Lostromosu yeterlik belgesine sahip bir gemi insanına, yeterlik belgesinin 6 ay süre ile askıya alınma cezası,

 

8 – Gemiadamları sınavlarında kopya çekmek suçundan,

–  Gemiadamı yeterlik sınavına giren bir kişiye girdiği sınavın iptal tarihinden itibaren 6 ay süre ile sınava girmeme cezası ile Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması,

kararları alınmıştır.” İlgililerin bilgilerine sunulur.