Çalışma Alanlarımız

Anasayfa » Çalışma Alanlarımız
Deniz Ticareti Hukuku

Burucuoğlu Hukuk & Danışmanlık, deniz sigortaları, deniz kazaları, deniz iş hukuku gibi birçok alanda, ulusal ve uluslararası Deniz Ticareti Hukukundan doğan uyuşmazlıklara ilişkin olarak, müvekkillerine hizmet sunmaktadır.

Taşıma Hukuku

Burucuoğlu Hukuk & Danışmanlık, uzman bir bilgi düzeyiyle denizyolu, karayolu, havayolu ve demiryolu ile taşımadan kaynaklı uyuşmazlıklara, ulusal ve uluslararası (CMR,CIM vb.) mevzuat çerçevesinde hukuki hizmet sunmaktadır.

Şirketler ve Ticaret Hukuku

Burucuoğlu Hukuk & Danışmanlık, Şirketler ve Ticaret Hukuku alanında, yerli ve yabancı şirketlerin kuruluş, infisah, birleşme/devralma ve tür değiştirme işlemleri ile şirket yöneticilerinin, ortaklarının ve çalışanlarının her türlü uyuşmazlık ve alacakların tahsili konusunda uzmanlaşmıştır. Ayrıca, yabancı yatırımcıların Türkiye’de çalışma ve oturum izinlerinin alınması veya Türk vatandaşlığına geçişleri konusunda deneyim sahibidir.

Sigorta Hukuku

Burucuoğlu Hukuk & Danışmanlık, özellikle Tekne ve Makine Sigortası, P&I Kulüp Sigortası, Yat Sigortası gibi deniz sigortaları ile diğer tüm trafik ve kasko sigortalarından doğan uyuşmazlıklara hukuki destek sunmaktadır.

Sözleşmeler Hukuku

 Burucuoğlu Hukuk & Danışmanlık, franchise sözleşmeleri, uluslararası satın alma sözleşmeleri, gemi kiralama sözleşmeleri, çarter sözleşmeleri, yabancıların Türkiye’de şirket kurmasına ilişkin sözleşmeleri  ile diğer alanlarda sözleşme hazırlama, yorumlama, düzeltme alanında müvekkillerine hizmet sunmaktadır.

İş Hukuku

Burucuoğlu Hukuk & Danışmanlık, danışmanlığını yaptığı birçok şirketin işveren vekilliğinin yanı sıra işçilik alacakları ve iş kazasından kaynaklanan uyuşmazlıklarına hukuki destek sunmaktadır.

Ceza Hukuku

Burucuoğlu Hukuk & Danışmanlık, ceza yargılamasının her aşamasında müşteki, mağdur, şüpheli ve sanık müvekkillerine hizmet sunmaktadır.

Miras Hukuku

Burucuoğlu Hukuk & Danışmanlık, vasiyetname hazırlanması, ortaklığın giderilmesi davası, tenkis davası, muris muvazaasına yönelik tapu iptal tescil davası başta olmak üzere miras hukukuna dair uyuşmazlıkların çözümü hususlarında hukuki hizmet vermektedir.

Gayrimenkul Hukuku

Burucuoğlu Hukuk & Danışmanlık, gayrimenkul hukuku kapsamında ortaklığın giderilmesi davaları, istihkak davaları, tapu iptal ve tescil davaları, müdahalenin men’i ve el atmanın önlenmesi davaları, ipotek kurulması ve ipotek terkini, taşınmazların alımı ve satımı, üst hakkı, intifa hakkı ve oturma haklarının kurulması gibi birçok alanda hizmet vermektedir.