Özel Teknelerin Donatımı Ve Özel Tekneleri Kullanacak Kişilerin Yeterlikleri Hakkında Yönetmelik

Özel Teknelerin Donatımı Ve Özel Tekneleri Kullanacak Kişilerin Yeterlikleri Hakkında Yönetmelik

18.01.2023 tarih ve 32077 sayılı Resmi Gazete’de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan “Özel Teknelerin Donatımı Ve Özel Tekneleri Kullanacak Kişilerin Yeterlikleri Hakkında Yönetmelik” isimli yönetmelik yayımlanmıştır. Yönetmeliğin amacı, özel teknelerin donatımı ve bunları kullanacak kişilerin yeterlikleri, eğitim ve sınavları ile belgelendirilmelerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

İşbu Yönetmelik, bağlama kütüğüne veya gemi siciline kayıtlı özel tekne cinsindeki deniz araçları ile bunların sahiplerini ve kullanacak kişileri kapsamaktadır. Yönetmelikte, Özel Teknelerin Donatımı, Seyri ve Amatör Denizci Belgesinin Alımına ilişkin Usul ve Esaslar ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Ayrıca, Yönetmelik ile 02.03.2008 tarihli ve 26804 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Teknelerin Donatımı ve Kullanacak Kişilerin Yeterlikleri Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Özel Teknelerin Donatımı Ve Özel Tekneleri Kullanacak Kişilerin Yeterlikleri Hakkında Yönetmeliğe erişmek için lütfen tıklayınız.