Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında

14.01.2023 tarih ve 32073 sayılı Resmî Gazete’de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan “Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” isimli yönetmelik yayımlanmıştır.

Yönetmelik ile, Yetki belgesi almanın veya yenilemenin genel şartları ve özel şartlarında değişiklikler yapılmış, gerçek kişinin ölümü halinde yetki belgesinin durumuna ilişkin ek fıkra getirilmiş, taşıt belgelerine kayıtlı taşıtların kullanılması ve istisnai hallere ilişkin hükme ek fıkra eklenmiş, şoförlerde aranacak nitelik ve şartlar ile Belge Ücretleri düzenlenmiştir. Ayrıca, C2 yetki belgeleri başka bir işleme gerek kalmaksızın ve taşıt kartı ücreti ile yetki belgesi değişim ücreti alınmaksızın aynı geçerlilik tarihi esas alınarak L2 yetki belgesi ile değiştirileceği; 14.01.2023 tarihinden önce düzenlenmiş ve geçerli bulunan L2 yetki belgesi geçerlilik tarihlerine, başka bir işleme gerek kalmaksızın 10 yıl ilave edileceği hüküm altına alınmıştır.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe erişmek için lütfen tıklayınız.