Anonim Şirketlerde Çift İmza Kuralı Nedir?

Anonim Şirketlerde Çift İmza Kuralı Nedir?

Yönetim kurulu, iki veya daha fazla üyeden oluşması halinde, anonim şirketi temsil ederken kural olarak çift imza kuralına tabidir. TTK 370. maddesinde çift imza kuralı düzenlenmekle birlikte, çift imza atma yetkisinin kime ait olacağı açık bir şekilde düzenlenmemektedir. Bu nedenle, esas sözleşmede açıkça belirtilmedikçe veya yönetim kurulunun bu yönde bir kararı olmadıkça, yönetim kurulu başkan veya başkan vekili şartı dahi aranmaksızın bütün yönetim kurulu üyelerinin imza yetkisi vardır. Çift imza kuralından farklı düzenlemeler yapılması halinde bu tür düzenlemelerin üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilmesi için TTK 373. maddesi uyarınca tescil ve ilanı gerekir. Aksi takdirde, iyiniyetli üçüncü kişilere karşı bu durumun ileri sürülmesi mümkün olmaz. Çift imza kuralının geçerli olduğu hallerde, tek imza ile yapılan işlemler olması durumunda yetkisiz temsil gündeme gelir. Şirketin bu işlemlere sonradan örtülü veya açık onay vermesi halinde işlem şirketi bağlar, aksi durumda yetkisiz temsilcinin sorumluluğu ortaya çıkar.