Kıyı Tesislerinde Gemilere Verilen Hizmetlere İlişkin Tebliğ

Anasayfa » Kıyı Tesislerinde Gemilere Verilen Hizmetlere İlişkin Tebliğ
Kıyı Tesislerinde Gemilere Verilen Hizmetlere İlişkin Tebliğ

11 Aralık 2020 tarih ve 31331 sayılı Resmi Gazete’de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan “Kıyı Tesislerinde Gemilere Verilen Hizmetlere İlişkin Tebliğ” yayımlanmıştır. Tebliğin amacı, kıyı tesislerinde gemilere verilen hizmet kalemlerinin taban veya tavan ücretlerinin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Tebliğ uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu (ISPS Kod) sertifikasına sahip ticari yük taşımacılığına hizmet veren kıyı tesislerinde, sadece gemilere verilen hizmetleri kapsar. Kıyı tesisleri, gemilere verilen hizmet kalemlerinin yer aldığı tarife listesini ve hizmetlerin kapsamını kurumsal internet sitesinde yayımlamaktadır.