Yat Kaptanının İşçilik Alacakları Hakkında

Yat Kaptanının İşçilik Alacakları Hakkında

Turistik maksatla kullanılan yatta çalışan kaptanın 854 sayılı Deniz İş Kanunu’na mı yoksa 4857 sayılı İş Kanunu’na mı tabi olacağı hususu Yargıtay kararlarına konu olmuştur.  Turistik maksatla kullanılan yatın yabancı bayraklı ve bağlama limanının yabancı ülkede olması halinde dahi, Türkiye’de bulunan yatta çalışan kaptan bakımından işvereni ile iş sözleşmesi ilişkisinin kurulmasının ve bu hukuki ilişkiye Türk Hukukunun uygulanmasının engel olmadığı Yargıtay tarafından kabul edilmektedir.

Deniz taşıma işlerinde çalışanlar hakkında 854 sayılı Deniz İş Kanunu uygulanmaktadır. Ancak, turistik maksatla kullanılan yatta çalışan kaptanın, yatın yabancı bayraklı olması halinde 854 sayılı Deniz İş Kanunu’na tabi olması Kanun gereği mümkün değildir. 854 sayılı Deniz İş Kanunu’nun 1. Maddesine, göre gemi yabancı ülke bayrağı taşıması halinde veya gemi Türk bayraklı olsa bile yüz grostonluk olmaması durumunda, bu gemide çalışanlar hakkında Deniz İş Kanunu uygulanamayacaktır.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 4. maddesinde deniz ve taşıma işlerinin yapıldığı işyerlerinde çalışanların Kanun kapsamına girmeyeceği açıklanmıştır. Bu doğrultuda Yargıtay tarafından, turistik maksatla kullanılan yatın deniz taşıma işi yapmadığı ve turistik maksatla kullanıldığı gerekçesiyle, turistik maksatla kullanılan yatta çalışan kaptanın 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında kaldığı kabul edilmektedir.

BURUCUOĞLU Avukatlık Bürosu olarak müvekkillerimize gemi adamlarının ve yat kaptanlarının işçilik alacakları konusunda hukuki destek sağlamaktayız. Konu hakkında ayrıntılı bilgi ve hukuki danışma için info@burucuoglu.com adresinden irtibata geçebilirsiniz