Kıyı Tesislerine Yeşil Liman Sertifikası Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik

Kıyı Tesislerine Yeşil Liman Sertifikası Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik

18.11.2023 tarih ve 32373 sayılı Resmî Gazete’de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan “Kıyı Tesislerine Yeşil Liman Sertifikası Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik” isimli yönetmelik yayımlanmıştır.

Yönetmelik ile, kıyı tesislerinin gemi ve yük operasyonlarından kaynaklanan çevresel zararları azaltılarak enerji verimliliğinin artırılması çalışmalarının yaygınlaştırılması ve desteklenmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amaçlanmaktadır.

Bu Yönetmelik; Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu Uygulama Yönetmeliği kapsamında Liman Tesisi Güvenlik Sertifikasına sahip olan ve Yeşil Liman Sertifikası almak isteyen kıyı tesislerini kapsamaktadır.

Söz konusu sertifikalar, düzenlendiği tarih itibarıyla üç yıl geçerli olacak olup sertifikalara ilişkin başvuru, yenileme, iptali prosedürleri yönetmelikte yer almaktadır.

Ayrıca, yönetmelikte kıyı tesislerinin sorumlulukları ve hakları ile denetimler ve yaptırımlar ayrıntılı olarak düzenlenmektedir.

Yönetmeliğe erişmek için lütfen tıklayınız.