Gemilerle Yapılan Düzenli Seferler Hakkında Yönetmelik

Gemilerle Yapılan Düzenli Seferler Hakkında Yönetmelik

22.11.2023 tarih ve 32377 sayılı Resmî Gazete’de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan “Gemilerle Yapılan Düzenli Seferler Hakkında Yönetmelik” isimli yönetmelik yayımlanmıştır.

Yönetmelik ile, gemilerle yapılan düzenli seferlere ilişkin usul ve esasları belirlemek amaçlanmaktadır.

Bu Yönetmelik; kıyı tesislerimiz arasında, kıyı tesislerimiz ile yurt dışında bulunan kıyı tesisleri arasında araç ve/veya yolcu taşıyan gemilerle yapılan düzenli seferleri kapsamaktadır. Turizm ve gezinti amacıyla yapılan seferler bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.

İşletmeciler, kıyı tesislerimiz arasında düzenli sefer yapacak gemileri için İdareden hat izni almak zorundadır. Ayrıca, kıyı tesislerimiz ile yabancı ülke kıyı tesisleri arasında düzenli sefer yapacak gerçek veya tüzel kişiler de İdareden uygunluk yazısı almak zorundadır.

Yönetmelikte kıyı tesislerimiz arasında hat izni belgesiyle taşımacılık faaliyeti yapan işletmecilerin sorumlulukları ve idari yaptırımlar ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.

Yönetmelik ile, 25/11/2010 tarihli ve 27766 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Deniz Yolu İle Yapılacak Düzenli Seferlere Dair Yönetmelik” yürürlükten kaldırılmıştır.

Yönetmeliğe erişmek için lütfen tıklayınız.