1974 Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesine İlişkin 1988 Protokolünde Yapılan Değişikliklerin Kabulü ve Anlaşmanın Yürürlük Tarihi Hakkında

1974 Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesine İlişkin 1988 Protokolünde Yapılan Değişikliklerin Kabulü ve Anlaşmanın Yürürlük Tarihi Hakkında

13.12.2022 tarih ve 32042 sayılı Resmî Gazete’de “1974 Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesine İlişkin 1988 Protokolünde Yapılan Değişikliklerin Kabulüne” ilişkin karar yayımlanmıştır.

1974 Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesine İlişkin 1988 Protokolünde Yapılan Değişikliklerin onaylanmasına, 6478 sayılı Kanunun 2’nci maddesi ile sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2’nci ve 3’üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir.

İlgili ‘Milletlerarası Andlaşma’ metnine erişmek için tıklayınız.

Ayrıca, 15.12.2022 tarih ve 32044 sayılı Resmî Gazete’de “14.12.2022 tarih ve 6561 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” yayımlanmıştır. İlgili Karar ile birtakım anlaşmaların yürürlüğe girdiği tarihler belirtilmiştir.

Buna göre, 1974 Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesine İlişkin 1988 Protokolü’nün yürürlük tarihi 16 Eylül 2022 olarak belirlenmiştir.

Yine ilgili Cumhurbaşkanı Kararı’nda, 1974, Deniz Yolu ile Yolcu ve Bagajların Taşınmasına İlişkin Atina Sözleşmesi’ne ait 2002 Protokolü’nün yürürlük tarihi 16 Eylül 2022 olarak belirlenmiştir

İlgili Cumhurbaşkanı Kararı metnine erişmek için tıklayınız.