Deniz ve Hava Araçları Kazalarında Arama Kurtarma Yönetmeliği Hakkında

Deniz ve Hava Araçları Kazalarında Arama Kurtarma Yönetmeliği Hakkında

17.10.2020 tarih ve 31277 sayılı Resmî Gazete’de Deniz ve Hava Araçları Kazalarında Arama Kurtarma Yönetmeliği yayımlanmıştır. Yönetmeliğin amacı; insan hayatını kurtarmaya yönelik deniz ve hava arama kurtarma hizmetlerinin yürütülmesinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör kuruluşları ile yetkilendirilmiş sivil toplum kuruluşlarının görev ve sorumluluklarını tespit etmek, bu faaliyetlerin ilgili ulusal mevzuat ve uluslararası sözleşmelere/anlaşmalara uygun olarak yürütülmesini sağlamaktır.

İşbu Yönetmelik; Türk arama kurtarma bölgesi sınırları içerisinde; insan hayatını kurtarmaya yönelik deniz ve hava arama kurtarma faaliyet ve hizmetlerinin yerine getirilmesi ile tıbbi tavsiye, tıbbi tahliye ve tıbbi ilk yardım hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin usul ve esasları, Türk arama kurtarma bölgesi sınırları dışında kalan ve ülkemizle bağlantılı hava ve deniz araçlarından kaynaklı arama kurtarma faaliyetlerinin veya tıbbi tavsiye ve tahliye faaliyetlerinin takip ve/veya koordinasyonunu, görev verilen ilgili kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör kuruluşları ile yetkilendirilmiş sivil toplum kuruluşlarının iş birliği ve koordinasyonunu, karasal iç sularda, su araçlarının ve kişilerin kazaya uğraması durumunda gerçekleştirilecek faaliyetleri kapsar.

Ancak işbu Yönetmelik; doğal afetler sonucu ana karada icra edilen arama kurtarma faaliyetlerini, hava araçlarının kazaya uğraması durumu hariç olmak üzere dağ, mağara, bina, maden gibi yerlerde yürütülen diğer arama kurtarma faaliyetlerini, harp durumu, sivil kargaşa, terör ve ayaklanma sonucu olağanüstü hali gerekli kılan durumlardaki yardım faaliyetlerini, yalnız askeri unsurların uğradığı kazalarda icra edilen arama kurtarma faaliyetlerini, kaza sonucu mal kurtarmaya yönelik faaliyetleri, deniz ve hava araçları dışındaki tıbbi tavsiye, tıbbi tahliye ve tıbbi ilk yardım hizmetlerini kapsamaz.