Denizcilik Atıkları Uygulaması Hakkında Genelge

Denizcilik Atıkları Uygulaması Hakkında Genelge

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından 02.09.2020 tarih ve 2020/21 sayılı Denizcilik Atıkları Uygulaması Hakkında Genelge yayımlanmıştır. Genelgenin amacı, Türkiye’nin deniz yetki alanlarında gemilerin normal faaliyetlerinden kaynaklanan atıklar ile yük artıklarına ilişkin uygulanması gereken bildirim yöntemleri ve atık alım yükümlülerinin atıkların yönetimi esnasında kullanmaları gereken Gemi Atık Takip Sistemi ile Mavi Kart Sistemi’ni kapsayan Denizcilik Atıkları Uygulaması’na (DAU) ilişkin usul ve esasların düzenlenmektir. Genelge, gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği uyarınca yükümlülüğü bulunan gerçek veya tüzel kişilerin, çevrim içi ortam olan Denizcilik Atıkları Uygulaması’nda yapmaları gereken iş/işlemlere ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.

Genelgenin “Gemi acenteleri ve gemilerin yükümlülükleri” başlıklı 6. maddesine;

(3) Mavi Kart Sistemine tabi ticari gemiler, sportif ve gezi amaçlı kullanılan gemiler ile balıkçı gemileri,

a) “Yolcu ve personel dahil taşıma kapasitesi 12 kişiden az olanlar, seyrüsefer esnasında oluşan pis sularını ve çöplerini on beş günde en az bir defa atık kabul tesisi veya atık alma gemisine vermek zorundadırlar.

b) Yolcu ve personel dahil taşıma kapasitesi 12 kişi ve üzeri olanlar,pis sularını ve çöplerini; limandan ayrıldıktan sonra faaliyetlerini tamamlayarak limana döndükleri günü takip eden 48 saat içerisinde; 48 saat içerisinde başka bir sefere çıkmaları halinde ise bu atıklarını, sefer öncesi atık kabul tesisi veya atık alma gemisine vermek zorundadırlar.

c) Limandan ayrılmadan önce atık tanklarının doluluk oranının %80 ve üzeri olmasıdurumunda bu fıkrada sayılan gemiler, atıklarını vermeden limandan ayrılamazlar.” hükümleri ilave edilmiştir.

İlgili genelgeye ulaşmak için tıklayınız.