Çek Hesabının Bulunduğu Banka Şubesine İbraz

Çek Hesabının Bulunduğu Banka Şubesine İbraz

Çek bir ibraz senedidir. Bu nedenle çekin belli bir sürede ve yerde ödenmek üzere muhataba ibraz edilmesi gerekir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca muhatap yalnızca bankadır[1]. Bu doğrultuda çek, kural olarak ödeme yerinde muhatap bankaya ibraz edilir[2]. Uygulamada, çek üzerinde ödeme yeri ayrıca yazılmamaktadır. Bu nedenle, çek üzerinde muhatabın ticaret unvanının yanında yer alan düzenleyenin çek hesabını açtırdığı banka şubesinin bulunduğu yer ödeme yeridir[3]. Çekte böyle bir ödeme yeri belirtilmemesi veya muhatabın ticaret unvanının yanında bir yer gösterilmemesi halinde ödeme yeri, muhatabın merkez şubesidir[4]. Bu şekilde hamil tarafından yapılan ibraz neticesinde, banka ibrazın usule uygun olduğu ve çekin karşılığının bulunması halinde çeki teslim alarak ödeme yapar.

[1]    TTK m.782.

[2]    TTK m. 780(1)(d) ve m. 796.

[3]    Kendigelen, Abuzer: Çek Hukuku, İstanbul 2019, s. 270, 271.

[4]    TTK m. 781.