Deniz İş Kanunu’na Tabi Gemi Adamları

Deniz İş Kanunu’na Tabi Gemi Adamları

854 sayılı Deniz İş Kanunu 1. maddesi uyarınca, bu kanun denizlerde, göllerde ve akarsularda Türk bayrağını taşıyan ve 100 ve daha yukarı grostonilatoluk gemilerde bir hizmet akdi ile çalışan gemi adamları ve bunların işverenleri hakkında uygulanır. Aynı işverene ait gemilerin grostonilatoları toplamı 100 veya daha fazla olduğu veyahut işverenin çalıştırdığı gemi adamı sayısı 5 veya daha fazla bulunduğu takdirde de bu kanun uygulanır.

Bu doğrultuda gemi adamı, hizmet akdine dayanarak gemide çalışan kaptan, zabit ve tayfalarla diğer kimselerdir. Ancak, gemi adamı sıfatı için ilgili yönetmelik çerçevesinde gemi adamı cüzdanına sahip olunması gerekmektedir.

Gemi yabancı ülke bayrağı taşıyor veya gemi Türk bayraklı olsa bile yüz grostonlitonluk değil ise, bu gemide çalışanlar hakkında Deniz İş Kanunu hükümleri uygulanamayacaktır. İş ilişkisine dayalı bir uyuşmazlıkta işçinin çalıştığı gemi Deniz İş Kanunu kapsamında olmadığı takdirde uyuşmazlığın Türk Borçlar Kanunu hükümlerine göre genel mahkemede çözümleneceği açıktır.

Anlaşıldığı üzere, gemi adamı yabancı bayraklı gemide çalıştığında işçilik alacakları ile ilgili olarak hakkında 854 sayılı Deniz İş Kanunu hükümleri değil; 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uygulanacaktır. Gemi adamlarına ilişkin işçilik alacakları 4857 sayılı İş Kanunu’nun kapsamı dışında bırakılmıştır.

BURUCUOĞLU Avukatlık Bürosu olarak müvekkillerimize özellikle gemi adamlarının işçilik alacakları konusunda hukuki destek sağlamaktayız. Konu hakkında ayrıntılı bilgi ve hukuki danışma için info@burucuoglu.com adresinden irtibata geçebilirsiniz.