Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) Nedir?

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) Nedir?

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA- International Air Transport Association), sadece havayolu şirketlerinin üye olabildiği, uluslararası bir ticaret kuruluşudur. Kurumun merkezi Kanada’nın Montreal şehrindedir.

IATA; emniyetli, güvenli ve ekonomik hava ulaşımını sağlayabilmek amacıyla havayolları arası bir kuruluş olarak 1945 yılında Havana, Küba’da kurulmuştur. Kuruluşunda IATA’nın sadece 31 ülkeden 57 üyesi bulunmaktaydı. Şimdi ise, IATA dünya genelinde 140 ülkeden 270’in üzerinde üyeye sahiptir. Modern IATA, ilk uluslararası tarifeli uçuşun yapıldığı, 1919 yılında kurulan “International Air Traffic Association”nın devamıdır.

IATA’nın amaçları 1945 ana sözleşmesinde (Articles of Association) temel olarak şu şekilde benimsenmiştir:

• Tüm dünya insanlarının yararı için güvenli, düzenli ve ekonomik hava ulaşımının yaygınlaştırılması, hava ticaretinin geliştirilmesi ve bu konularla ilgili sorunların üzerinde çalışılması,
• Doğrudan veya dolaylı olarak uluslararası hava ulaşım hizmeti ile ilgilenen hava ulaşım girişimleri arasında işbirliği ortamları hazırlamak,
• Yeni oluşturulmuş Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO – International Civil Aviation Organization) ve diğer uluslararası organizasyonlarla ile iş birliği kurmak.

Günümüzde dünya genelinde, 81.000 IATA acentesi ve IATA’nın sağladığı acente eğitim kurslarına katılan 135.000 öğrenci bulunmaktadır.

Yolcu ücretleri, havaalanı kullanma ve hava seyrüsefer hizmetleri ücretleri 1960 ve 1970’li yıllarda ortaya çıkmıştır. IATA’nın görevi bu ücretlerin etkilerini minimize etmek ve bu ücretlerin sadece gerektiği gibi tesisler için alındığının, ücretlerin maliyetlerle ilişkili olduğunun ve verimlilik gelişmelerinin maliyet projeksiyonlarına yansıtıldığından emin olunmasını sağlamaktadır.

I. Dünya Savaşı sıralarında kurulan, değişen ve gelişen dünya ulaşımı ve ticaretini fiziksel iletişimin mimarı bir kuruluş olan IATA günümüzde de önemli bir yer işgal etmektedir.