.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/01/20180108-1.htm

08.01.2018 tarihli Resmi Gazete’de “Karayolu Taşıma Yönetmeliği” yayımlanmıştır.