Yönetmelik

Anasayfa » Yönetmelik
Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında
Yazı

Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında

29.02.2020 tarih ve 30763 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Yükseköğretim kurumları, il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese, işletme, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar yönetmelik kapsamından çıkartılmıştır.  Bu nedenle yukarıda sayılan kuruluşların söz konusu yönetmelik çerçevesinde geçici görevlendirme yapması ortadan kaldırılmıştır. Ayrıca,...

Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik Hakkında
Yazı

Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik Hakkında

İmar Kanunu’na göre yapılacak arazi ve arsa düzenlemesinin, nerelerde ve ne şekilde uygulanacağı ve bununla ilgili diğer kavram ve hususlara açıklık getirmek amacıyla 22.02.2020 tarih ve 31047 sayılı Resmî Gazete’de Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik yayımlanmıştır.

Avukatlara Elektronik Tebligat Zorunluluğu Hakkında
Yazı

Avukatlara Elektronik Tebligat Zorunluluğu Hakkında

15.03.2018 tarih ve 30361 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7101 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 48. maddesi ile değiştirilen 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 7/a maddesi uyarınca, baro levhasına yazılı avukatlara elektronik yolla tebligat yapılması zorunluluğu getirilmiştir. Avukatın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılacak olan elektronik...