Avukatlara Elektronik Tebligat Zorunluluğu Hakkında

Avukatlara Elektronik Tebligat Zorunluluğu Hakkında

15.03.2018 tarih ve 30361 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7101 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 48. maddesi ile değiştirilen 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 7/a maddesi uyarınca, baro levhasına yazılı avukatlara elektronik yolla tebligat yapılması zorunluluğu getirilmiştir.

Avukatın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılacak olan elektronik tebligat işlemi, PTT tarafından yürütülecektir. Bu düzenleme 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Bu doğrultuda, 06.12.2018 tarih ve 30617 sayılı Resmi Gazete’de “Elektronik Tebligat Yönetmeliği” yayınlanmıştır.

Yönetmelik, Tebligat Kanunu uyarınca aralarında mahkemelerin de bulunduğu tebligat çıkarmaya yetkili makam ve merciler tarafından PTT vasıtasıyla yapılacak elektronik tebligata ilişkin hususları içermektedir.