Taşınmaz Bedel Tespiti

Anasayfa » Taşınmaz Bedel Tespiti
Kamulaştırmada Gerçek Bedelin Tam Olarak Tespitini Engelleyen Kuralın İptali Hakkında
Yazı

Kamulaştırmada Gerçek Bedelin Tam Olarak Tespitini Engelleyen Kuralın İptali Hakkında

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nda taşınmaz malların kamulaştırma usul ve esasları düzenlenmiştir. Mezkûr Kanun’un 11. maddesinde ise kamulaştırma bedelinin tespiti esasları düzenlenmiştir. Kanun’un 11(1)(ı) bendinde, anılan fıkrada belirtilen unsurlara göre tespit edilen arazi bedelinin yarısını geçmemek ve her bir ölçünün etkisi açıklanmak kaydıyla kamulaştırma bedelinin tespitinde etkili olacak diğer objektif unsurların esas alınacağı belirtilmiştir. Kamulaştırmada gerçek...