Kamulaştırma Kanunu

Anasayfa » Kamulaştırma Kanunu
Kamulaştırma Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında
Yazı

Kamulaştırma Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında

12 Haziran 2019 tarih ve 30799 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Bazı Kanunlar İle 635 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 21. Maddesinde 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’na aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. “GEÇİCİ MADDE 14 – Kamulaştırma işlemleri tamamlanmamış veya kamulaştırması hiç yapılmamış olmasına rağmen 4/11/1983 tarihinden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar fiilen kamu hizmetine ayrılan veya kamu yararına...

Kamulaştırmada Gerçek Bedelin Tam Olarak Tespitini Engelleyen Kuralın İptali Hakkında
Yazı

Kamulaştırmada Gerçek Bedelin Tam Olarak Tespitini Engelleyen Kuralın İptali Hakkında

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nda taşınmaz malların kamulaştırma usul ve esasları düzenlenmiştir. Mezkûr Kanun’un 11. maddesinde ise kamulaştırma bedelinin tespiti esasları düzenlenmiştir. Kanun’un 11(1)(ı) bendinde, anılan fıkrada belirtilen unsurlara göre tespit edilen arazi bedelinin yarısını geçmemek ve her bir ölçünün etkisi açıklanmak kaydıyla kamulaştırma bedelinin tespitinde etkili olacak diğer objektif unsurların esas alınacağı belirtilmiştir. Kamulaştırmada gerçek...