Denizde Çatışmayı Önleme Yönetmeliği

Denizde Çatışmayı Önleme Yönetmeliği

Denizde Çatışmayı Önleme Yönetmeliği 12 Mart 2024 tarihli ve 32487 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Denizde Çatışmayı Önleme Yönetmeliği ile yürürlükte olan “Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü” yürürlükten kaldırılmıştır.

Yönetmeliğin amacı, bayrağına bakılmaksızın Türk deniz yetki alanları dâhilindeki denizlerde ve bu denizlerle bağlantılı olan ve açık deniz teknelerinin seyredebileceği sularda bulunan tüm teknelerin; denizde çatışmayı önlemek için taşıyacakları ve gösterecekleri fener ve alametler, verecekleri sadalı sis ve manevra işaretleri, gözetecekleri seyir kuralları ile diğer kuralları ve tehlikeye düştükleri zaman yardım istemek için verecekleri ve gösterecekleri her türlü işaretleri belirlemektir.

Yönetmelik, bayrağına bakılmaksızın Türk deniz yetki alanları dâhilindeki denizlerde ve bu denizlerle bağlantılı olan ve açık deniz teknelerinin seyredebileceği sularda bulunan tüm tekneleri kapsamaktadır.

Bu Yönetmelik kapsamında bulunan tüm tekneler, bu Yönetmelik ile COLREG 72 Sözleşmesinde yer alan kurallara uymakla yükümlüdür.

COLREG 72 Sözleşmesinin güncel metni, geminin esas belgelerinden sayılır ve her Türk gemisinde bir tane bulundurulur.

Denizde Çatışmayı Önleme Yönetmeliği ile Denizde Çatışmayı Önleme Yönetmeliği gereği COLREG 72 Sözleşmesi’nde yapılan tüm değişiklikleri de içerecek şekilde düzenlenen metnin güncel haline erişmek için lütfen tıklayınız.