Deniz Turizmi Yönetmeliği Uygulama Tebliği

Deniz Turizmi Yönetmeliği Uygulama Tebliği

24.06.2023 tarih ve 32217 sayılı Resmî Gazete’de Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan “Deniz Turizmi Yönetmeliği Uygulama Tebliği” isimli tebliğ yayımlanmıştır.

Tebliğ ile, Deniz Turizmi Tesis ve Araçları Belgesi Başvurularında İstenilen Belgelere İlişkin Usul ve Esaslar ile deniz turizmi araçları ile gezi amaçlı tekneler, özel deniz turizmi araçları ve turizm amaçlı su altı ve su üstü faaliyet araçlarının belgelendirilmesinde Yönetmelikte ve Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliğinde belirtilen şartların yanı sıra istenen diğer şartlar düzenlenmiştir.

Ayrıca, Yabancı Bayraklı Ticari Deniz Araçlarına Faaliyet ve Seyir İzni Verilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar, mega yatların faaliyet izni, yabancı bayraklı ticari deniz araçlarının seyir izni, Yabancı bayraklı özel yatların süre uzatım taleplerine ilişkin usul ve esaslar detaylı bir şekilde hüküm altına alınmıştır.

Tebliğde, günübirlik gezi teknesi ve gezinti teknesi başvurularının kabulü, incelenmesi, fiziksel nitelikleri, işletme ve hizmet kalitesinin sürekliliğinin sağlanması, seyir bölgelerinde deniz turizmi araçlarının seyir, demirleme, durmalarına ilişkin kuralların ve araç kapasitesinin belirlenmesi, değerlendirilmesi ve işletmecilik faaliyetleri ile gerekli tedbirlerin alınması amacıyla mahallinde Deniz Turizmi Kurulları oluşturulacağı düzenlenmiştir.

Tebliğ’in yayımı ile birlikte, 28/4/2010 tarihli ve 27565 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deniz Turizmi Yönetmeliği Uygulama Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Deniz Turizmi Yönetmeliği Uygulama Tebliğine erişmek için lütfen tıklayınız.