Askeri Harp Malzemelerine Zarar Verme Suçu

Askeri Harp Malzemelerine Zarar Verme Suçu

HİZMETTE TEKASÜL DOLAYISIYLA HARP MALZEMESİNİN MÜHİMCE HASARINA SEBEBİYET VERME SUÇU

1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 137. Maddesi; “Vazife veya hizmette tekasül dolayısiyle bir gemi veya tayyarenin veya esliha ve harb malzemesinden birinin mühimce hasara uğramasına sebep olan (…)(3) üç seneye kadar hapsolunur.” şeklinde düzenlenmiştir.

Hizmette tekasülle harp malzemesinin hasarına sebebiyet verme suçunun unsuları şunlardır[1]:

  1. Fail ile maddede sayılan nitelikteki askeri eşya arasında doğrudan bir hizmet ilişkisi bulunmalıdır.
  2. Söz konusu eşya hasara uğramış olmalıdır.
  3. Hasarın meydana gelmesinde fail kusurlu olmalıdır.
  4. Meydana gelen hasar mühimce olmalıdır.

Askerî Yargıtay’ın yerleşik kararlarında belirtildiği üzere; 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 137. maddesinde düzenlenen ‘Hizmette tekâsülle harp malzemesinin mühimce hasarına sebebiyet vermek’ suçunun oluşumu için, sanık ile hasara uğrayan askerî eşya/araç arasında doğrudan bir hizmet ilişkisinin bulunması, hasarın mühimce nitelikte olması ve sanığın tekâsülü ile hasar arasındaki illiyet bağının kurulması gerekmektedir.

Burucuoğlu Hukuk & Danışmanlık olarak askeri bir gemi veya uçağın tekasül ile zarara uğraması durumunda, başlatılacak olan, idari, cezai ve hukuki süreçlerde müvekkillerimize hukuki destek vermekteyiz.

[1] Demirağ, Fahrettin: Askeri Ceza Kanunu, Ankara 2020, s. 475.