Tehlikeli Yüklerin Denizyoluyla Taşınması ve Yükleme Emniyeti Hakkında Yönetmelik

Anasayfa » Tehlikeli Yüklerin Denizyoluyla Taşınması ve Yükleme Emniyeti Hakkında Yönetmelik
Tehlikeli Yüklerin Denizyoluyla Taşınması ve Yükleme Emniyeti Hakkında Yönetmelik

14 Kasım 2021 tarih ve 31659 sayılı Resmî Gazete’de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından “Tehlikeli Yüklerin Denizyoluyla Taşınması ve Yükleme Emniyeti Hakkında Yönetmelik” yayımlanmıştır. İlgili Yönetmelik ile denizyoluyla yapılacak tehlikeli yük taşımacılığı faaliyetinin güvenli, ekonomik, seri, kaliteli, çevreye olumsuz etkisi en az ve diğer taşımacılık faaliyetleri ile uyumlu şekilde yapılması ve denizyoluyla taşınan yüklerin yükleme emniyetinin sağlanması amaçlanmaktadır. Yönetmelik kapsamında, 03.03.2015 tarihli ve 29284 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Tehlikeli Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik” yürürlükten kaldırılmıştır.

İlgili yönetmeliğe erişmek için lütfen tıklayınız.