Liman İşletmeciliği, Depolama Hizmeti, Depolama Sözleşmesi

Anasayfa » Liman İşletmeciliği, Depolama Hizmeti, Depolama Sözleşmesi
Liman İşletmeciliği, Depolama Hizmeti, Depolama Sözleşmesi

Liman işletmesinin sunmuş olduğu önemli hizmetlerden biri depolama hizmetidir. Depolama hizmeti, gemiye yüklenecek veya gemiden boşaltılan eşyanın gerektiği takdirde, liman işletmesinin sorumluluğu altında belli bir süre boyunca kapalı ambar, sundurma, antrepo veya rıhtımda açık sahada saklanmasıdır. Liman işletmesi ile taşıtan, taşıyan veya gönderilenin aralarında akdetmiş olduğu depolama sözleşmesiyle depolama hizmeti sunulmaktadır.

Liman işletmesi tarafından sunulan depolama hizmeti, uzmanlık gerektirmekte ve kazanç sağlama maksadıyla saklama hizmeti yerine getirilmektedir. Liman işletmesi kendisine tevdi edilen eşyayı ilk olarak güvenli bir yerde saklamakla yükümlüdür. Bunun dışında saklanan eşyayı, başka eşyalar ile karıştırmama, komisyoncu gibi özenle saklama, önlem alınmasını gerektiren bir değişiklik olması halinde durumu saklatana bildirme, eşyayı aldığı hali ile iade etme yükümlülüğü bulunmaktadır[1].

Ayrıca, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 572. maddesine göre liman işletmesi saklatana, eşyanın durumunu incelemesi ve örnek alması için, alışılmış iş zamanlarında ve gerekli koruma önlemlerini alabilmesi için de her zaman izin vermek zorundadır. Saklatan ise ardiye ücretini, saklamadan doğan masrafları ve saklamadan doğmayan bakım, taşıma ve gümrük gibi bütün giderleri ödemekle yükümlüdür[2].


[1]   Karaman Coşgun, Özlem: Gümrük Antrepoları, Eşyanın Tasfiyesi ve Antrepo Ücretinden Sorumluluk, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Yıl 2011, Cilt 17, Sayı 1-2, s. 388.

[2]    TBK m. 574.