Komisyon Sözleşmesi Nedir?

Komisyon Sözleşmesi Nedir?

Alım veya satım komisyonculuğu, komisyoncunun ücret karşılığında, kendi adına ve vekâlet verenin hesabına kıymetli evrak ve taşınırların alım veya satımını üstlendiği sözleşmedir. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlenen komisyon sözleşmesine, TBK’da yer alan özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, vekâlet hükümleri uygulanır. Bağımsız tacir yardımcılarından olan komisyonculuğun, bazı türleri farklı kanunlarda düzenlenmektedir. Bu türlere taşıma işleri komisyonculuğu, gümrük komisyonculuğu, alım – satım komisyonculuğu ve sermaye piyasası araçları komisyonculuğu örnek olarak verilebilir. Komisyoncuyu ticari vekilden, acenteden ve simsardan ayıran en önemli fark, komisyoncunun daima kendi adına ve bir başkası hesabına hareket etmesidir.

Komisyoncunun temel borçları ve hakları TBK’da açıkça düzenlenmiştir. Bunlar vekalet verene bildirme ve sigortalama borcu, özen borcu, vekalet verenin talimatlarına uyma borcu, veresiye satma ve teslim almadan ödeme borcu, garanti borcudur. Komisyon sözleşmesi çerçevesinde komisyoncunun hakları ise şunlardır: Ödediği paraları ve yaptığı giderleri talep hakkı, komisyon ücreti talep hakkı, malın açık artırmayla satılmasını talep hakkı, hapis hakkı, komisyoncunun kendisiyle işlem yapma hakkıdır.

BURUCUOĞLU Avukatlık Bürosu olarak müvekkillerimize komisyon sözleşmesi hazırlanması ve komisyon sözleşmesinden kaynaklı ihtilaflar konusunda hukuki destek sağlamaktayız. Konu hakkında ayrıntılı bilgi ve hukuki danışma için info@burucuoglu.com adresinden irtibata geçebilirsiniz.