Anonim Şirketlerde Avukat Bulundurma Zorunluluğu

Anonim Şirketlerde Avukat Bulundurma Zorunluluğu

Bazı anonim şirketlerde ve yapı kooperatiflerinde avukat bulundurma zorunluluğu vardır. Ancak, avukat bulundurma zorunluluğu tüm anonim şirketler ve yapı kooperatifleri için öngörülmemiştir. Anonim şirketlerde ve yapı kooperatiflerinde avukat bulundurma zorunluluğunun yasal dayanağı 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 35. maddesinin üçüncü fıkrasında düzenlenmektedir. Buna göre, esas sermaye miktarı 250.000,00 TL ve üzerinde olan anonim şirketler sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadır. Yine, üye sayısı yüz veya daha fazla olan yapı kooperatifleri sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadır

Söz konusu zorunluluk; kuruluş esas sermayesi 250.000,00 TL ve üzeri olan anonim şirketlerde şirketin ticaret siciline tescil edilmesi ile birlikte; kuruluş esas sermayesi 250.000,00 TL altında olan ancak sermaye artırımı sonrasında esas sermaye miktarı 250.000,00 TL ve üzerine çıkan anonim şirketlerde ise, sermaye artırımına ilişkin genel kurul kararının ticaret siciline tescil ettirildiği anda doğmaktadır.

Bu yükümlülüğe uymayan anonim şirketlere ve yapı kooperatiflerine, ihlalden dolayı, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki Cumhuriyet Savcısı tarafından sözleşmeli avukat bulundurmadıkları her ay için, asgarî ücretin iki aylık brüt tutarı kadar idarî para cezası verilir.

BURUCUOĞLU Avukatlık Bürosu olarak anonim şirketlere danışmanlık kapsamında hukuki destek sağlamaktayız. Konu hakkında ayrıntılı bilgi ve hukuki danışma için info@burucuoglu.com adresinden irtibata geçebilirsiniz.