Karşılıksız Çek Şikayetinde Başvuru Hakkı ve Şirket Yetkilisinin Belirtilmesi

Karşılıksız Çek Şikayetinde Başvuru Hakkı ve Şirket Yetkilisinin Belirtilmesi

5941 sayılı Çek Kanunu’nun 5. maddesine göre, keşide edilen çekle ilgili kanuni ibraz süresi içinde ibrazında, “karşılıksızdır” işlemine sebebiyet verilmesi suç olarak kabul edilmektedir. Bu doğrultuda, karşılıksız çek keşide etme suçundan dolayı şikâyet hakkı, çeki tahsil amacıyla bankaya ibraz eden hamil ile “karşılıksızdır” işlemi yapıldıktan sonra çeki elinde bulunduran ve aynı zamanda “karşılıksızdır” işlemi yapılmadan önceki dönemde geçerli ve meşru ciranta olan kişiye ait olduğu kabul edilmektedir[1].

Yine, 5941 sayılı Çek Kanunu’nun 5. maddesine göre söz konusu suçta cezai sorumluluk, çek hesabı sahibi, çek hesabı sahibinin tüzel kişi olması halinde bu tüzel kişinin mali işlerini yürütmekle görevlendirilen yönetim organı üyesi böyle bir belirleme yapılmamışsa yönetim organını oluşturan gerçek kişi veya kişilerdedir. Bu nedenle, söz konusu suça şirket yetkililerinin cezai sorumluluğu olup olmadığının tespiti gerekmektedir[2]. Bunun için de çek hesabı sahibinin tespit edilmesi, çek hesabı sahibinin tüzel kişi olması halinde mali işleri yürütmekle görevlendirilen yönetim organı üyesi, bu kişinin de belirlenememesi halinde yönetim organı üyelerinin tespit edilmesi gerekir.

BURUCUOĞLU Avukatlık Bürosu olarak müvekkillerimize karşılıksız çek keşide etme suçu ve çek şikayeti konusunda hukuki destek sağlamaktayız. Konu hakkında ayrıntılı bilgi ve hukuki danışma için info@burucuoglu.com adresinden irtibata geçebilirsiniz.


[1] Yargıtay 19. Ceza Dairesi’nin 10.05.2018 tarih ve 2018/3072 E. 2018/5874 K. Sayılı ilamı.

[2] İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 15. Ceza Dairesi’nin 12.09.2017 tarih ve 2017/2792 E. 2017/2106 K. Sayılı ilamı.