Vergi Borcu

Anasayfa » Vergi Borcu
Danıştay’ın Limited Şirket Vergi Borçlarına İlişkin İçtihadı Birleştirme Kararı Hakkında
Yazı

Danıştay’ın Limited Şirket Vergi Borçlarına İlişkin İçtihadı Birleştirme Kararı Hakkında

20 Haziran 2019 tarih ve 30807 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Danıştay İçtiharları Birleştirme Kurulu’nun 2013/1 E. 2018/1 K. sayılı ilamıyla limited şirketlerin vergi borçlarında, kanuni temsilci ile ortak arasında bir öncelik sıralaması bulunmadığını belirtilerek, vergi alacağı için doğrudan ortağa gidilebileceğine karar verilmiştir.