Ticareti Terk Suçu

Anasayfa » Ticareti Terk Suçu
Ticareti Terk Hükümlerine Aykırılık Suçu
Yazı

Ticareti Terk Hükümlerine Aykırılık Suçu

İcra ve İflas Kanunu’nun 337/a. maddesi; “44 üncü maddeye göre mal beyanında bulunmayan veya beyanında mevcudunu eksik gösteren veya aktifinde yer almış malı veya yerine kaim olan değerini haciz veya iflas sırasında göstermeyen veya beyanından sonra bu malları üzerinde tasarruf eden borçlu, bundan zarar gören alacaklının şikâyeti üzerine, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası...