manevi tazminat

Anasayfa » manevi tazminat
Tıbbi Uygulama Hatalarında Hekimin Sorumluluğu
Yazı

Tıbbi Uygulama Hatalarında Hekimin Sorumluluğu

Türk Tabipleri Birliği Hekimlik Meslek Etiği Kuralları 13. maddesi Tıbbi Uygulama Hataları (Malpraktis) kavramı; “bilgisizlik, deneyimsizlik ya da ilgisizlik nedeni ile bir hastanın zarar görmesi, hekimliğin kötü uygulanmasıdır” şeklinde tanımlanmaktadır. Tıbbi Uygulama Hataları nedeniyle zarar gören hastanın hem hekimden hem de hekimin bağlı olduğu hastaneden maddi ve manevi tazminat talep etme hakkı bulunmaktadır. Söz konusu maddi...

Aldatan Eşin Sevgilisinin, Aldatılan Eşe Manevi Tazminat Ödemesi Hakkında
Yazı

Aldatan Eşin Sevgilisinin, Aldatılan Eşe Manevi Tazminat Ödemesi Hakkında

8 Aralık 2018 tarih ve 30619 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 06/07/2018 Tarihli ve E: 2017/5, K: 2018/7 Sayılı Kararı ile aldatan eşin sevgilisinin, aldatılan eşe manevi tazminat ödemesine yönelik içtihat ayrılığı giderildi.  Bu doğrultuda, evlilik birliği devam ederken eşlerden biri ile evli olduğunu bilerek birlikte olan üçüncü kişiye karşı diğer eş...