İmar Mevzuatı

Anasayfa » İmar Mevzuatı
Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik Hakkında
Yazı

Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik Hakkında

İmar Kanunu’na göre yapılacak arazi ve arsa düzenlemesinin, nerelerde ve ne şekilde uygulanacağı ve bununla ilgili diğer kavram ve hususlara açıklık getirmek amacıyla 22.02.2020 tarih ve 31047 sayılı Resmî Gazete’de Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik yayımlanmıştır.