Devlet Hastanesi

Anasayfa » Devlet Hastanesi
Tıbbi Uygulama Hatalarında Hekimin Sorumluluğu
Yazı

Tıbbi Uygulama Hatalarında Hekimin Sorumluluğu

Türk Tabipleri Birliği Hekimlik Meslek Etiği Kuralları 13. maddesi Tıbbi Uygulama Hataları (Malpraktis) kavramı; “bilgisizlik, deneyimsizlik ya da ilgisizlik nedeni ile bir hastanın zarar görmesi, hekimliğin kötü uygulanmasıdır” şeklinde tanımlanmaktadır. Tıbbi Uygulama Hataları nedeniyle zarar gören hastanın hem hekimden hem de hekimin bağlı olduğu hastaneden maddi ve manevi tazminat talep etme hakkı bulunmaktadır. Söz konusu maddi...