Deniz Trafik Düzeni

Anasayfa » Deniz Trafik Düzeni
Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Yönetmeliği Hakkında
Yazı

Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Yönetmeliği Hakkında

15.08.2019 tarih ve 30859 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 14.08.2019 tarih ve 1426 Karar sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 08.10.1998 tarihli ve 98/11860 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü” yürürlükten kaldırılarak “Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Yönetmeliği” yürürlüğe konulmuştur.