Belediye

Anasayfa » Belediye
Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında
Yazı

Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında

29.02.2020 tarih ve 30763 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Yükseköğretim kurumları, il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese, işletme, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar yönetmelik kapsamından çıkartılmıştır.  Bu nedenle yukarıda sayılan kuruluşların söz konusu yönetmelik çerçevesinde geçici görevlendirme yapması ortadan kaldırılmıştır. Ayrıca,...