aldatma

Anasayfa » aldatma
Aldatan Eşin Sevgilisinin, Aldatılan Eşe Manevi Tazminat Ödemesi Hakkında
Yazı

Aldatan Eşin Sevgilisinin, Aldatılan Eşe Manevi Tazminat Ödemesi Hakkında

8 Aralık 2018 tarih ve 30619 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 06/07/2018 Tarihli ve E: 2017/5, K: 2018/7 Sayılı Kararı ile aldatan eşin sevgilisinin, aldatılan eşe manevi tazminat ödemesine yönelik içtihat ayrılığı giderildi.  Bu doğrultuda, evlilik birliği devam ederken eşlerden biri ile evli olduğunu bilerek birlikte olan üçüncü kişiye karşı diğer eş...