IMO Numarası Alınması Hakkında

IMO Numarası Alınması Hakkında

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü’nün 18.01.2023 tarih ve E-80368960-105.02.02-921915 sayılı yazısı yayımlanmıştır. Yazı kapsamında, Türk Deniz Ticaret filosu istatistiklerinin uluslararası standartlara uygun olarak hesaplanabilmesi ve Bayrağımız sicilinde kayıtlı gemilerden sadece ulusal sularda faaliyet gösteren gemilere de IMO Numarası tahsis edilmesi gerekliliği ortaya çıktığı ifade edilerek,

mezkûr Yazı ile, gemi niteliği taşımayan deniz araçları, özel yatlar, özel hizmete haiz gemiler (Görev/devriye gemisi, Fener gemisi, Kılavuz gemisi, Kılavuz botu, Palamar botu, Servis motoru, Acente botu, Deniz ambulansı, Deniz süpürge gemisi, Kurtarma botu), savaş gemileri ve balıkçı gemileri dışındaki ahşap gemiler hariç olmak üzere;

  • 100 GT ve üstü gemiler,
  • 100 GT altı olup uluslararası sefer olarak belgelendirilmiş tam boyu 12 metreden büyük içten makineli balıkçı gemileri,
  • Uluslararası sefer yapan; 100 GT altı yolcu gemileri ve Sondaj ve Araştırma Gemileri cinsindeki gemilerin IMO Numarası alacağı belirtilmiştir.

Ayrıca, ülkemiz balıkçılık filosuna kayıtlı söz konusu kapsamdaki gemilerin de IMO numarası alması gerektiği ilgili yazıda yer almaktadır.

IMO Numarası, <https://imonumbers.ihs.com/> sitesi üzerinden veya IHS Maritime &Trade <ship.imo@ihs.com> elektronik posta adresi üzerinden gemi bilgileri gönderilmek suretiyle ücretsiz olarak alınabilecektir.

İlgililerin bilgilerine sunulur.