Deniz Turizmi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Anasayfa » Deniz Turizmi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Deniz Turizmi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

08 Nisan 2021 tarih ve 31448 sayılı Resmî Gazete’de “Deniz Turizmi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlanmıştır.

Bu kapsamda;

– 29/06/2009 tarihli ve 2009/15212 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Deniz Turizmi Yönetmeliğinin 11’inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “imza sirküleri,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

– Aynı Yönetmeliğin 28’inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “imza sirküleri,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

– Aynı Yönetmeliğin 62’nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

Deniz Turizmi Yönetmeliği’ne erişmek için lütfen tıklayınız.