Gemi Adamlarının Genel Sağlık Sigortalılığı

Gemi Adamlarının Genel Sağlık Sigortalılığı

Genel sağlık sigortası; kişilerin öncelikle sağlıklarının korunmasını, sağlık riskleri ile karşılaşmaları halinde ise oluşan harcamaların finansmanını sağlayan sigortayı, ifade etmektedir. Yabancı bayraklı gemilerde çalışan Türk gemi adamları, Türkiye’de ikamet etmeleri halinde ve bakmakla yükümlü olunan kişi kapsamında olmamaları durumunda genel sağlık sigortalısı olarak kabul edilmektedir[1]. Bu nedenle bu gemi adamlarına genel sağlık sigortası primini ay bazında tahakkuk ettirilmektedir. Gemi adamlarının gemide çalıştıkları ve yurtdışında bulundukları sürede, genel sağlık sigortası primi ödeme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Gemi adamı SGK’ya yabancı bayraklı gemide çalıştığına ve Türkiye’de bulunmadığına dair evraklarını ibraz etmesi halinde çalıştığı döneme ilişkin prim tahakkuk ettirilmez. Ancak belirtmek gerekir ki, yabancı bayraklı geminin bayrağını taşıdığı ülkesi ile Türkiye’nin ikili sosyal güvenlik anlaşması olması halinde anlaşmaya göre işlem yapılmaktadır.

[1] 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu m. 60(1)(g).